HBBC - Nadace Havlíčkův Brod Brielle Comité

Umělecká díla na kruhovém objezdu Havlíčkův Brod

Umělecká díla na kruhovém objezdu Havlíčkův Brod - 30 let

přátelství

Jako symbol let přátelství vytvořil Havlíčkův Brodský výbor Brielle na kruhovém

objezdu „Havlíčkův Brod“ u vchodu do Brielle sochu českého sochaře Radomíra

Dvořáka. Umělecké dílo bylo odhaleno v sobotu 17. září 2016.

Práce na kruhovém objezdu začaly 4. dubna výstavbou nadace. Výkopové práce provedl Minekus, po kterém pracovní skupina Cannons a Affuiten umístila bednění a výztuž. Bednění sponzoruje Van Groningen Sloopwerken. Na konci této práce byl nalit beton sponzorovaný ENCI / Mebin a kruhový objezd byl opatřen rostlinami od Brielle V květnu sochař Radek Dvořák usilovně pracoval na tvorbě uměleckých děl. Kameny jsou sponzorovány Rabobank Voorne-Putten Rozenburg, Darcovým fondem DeltaPORT, TankEasy DC Berkel a Projektovým fondem Art fond obce Brielle. Alphatrans sponzoroval a přepravoval umělecká díla (Transport byl pojištěn společností Van der Ent Topmovers)
Radek Dvořák
TOP
De sponsors
Yvonne de Groot Kamerlingova rodina Verbeekova rodina Rodina Nieuwpoort Žáci ze studentské cesty 2015
Link - Fotoalbum:
Další informace - IDNEZ.CZ: ZDE
Foto Libor Honzarek
HBBC     Nadace Havlíčkův Brod Brielle Comité
TOP

Umělecká díla na kruhovém

objezdu Havlíčkův Brod

Umělecká díla na kruhovém objezdu

Havlíčkův Brod - 30 let přátelství (2016)

Jako symbol let přátelství vytvořil Havlíčkův Brodský

výbor Brielle na kruhovém objezdu „Havlíčkův Brod“ u

vchodu do Brielle sochu českého sochaře Radomíra

Dvořáka. Umělecké dílo bylo odhaleno v sobotu 17. září

2016.

Práce na kruhovém objezdu začaly 4. dubna výstavbou nadace. Výkopové práce provedl Minekus, po kterém pracovní skupina Cannons a Affuiten umístila bednění a výztuž. Bednění sponzoruje Van Groningen Sloopwerken. Na konci této práce byl nalit beton sponzorovaný ENCI / Mebin a kruhový objezd byl opatřen rostlinami od Brielle V květnu sochař Radek Dvořák usilovně pracoval na tvorbě uměleckých děl. Kameny jsou sponzorovány Rabobank Voorne-Putten Rozenburg, Darcovým fondem DeltaPORT, TankEasy DC Berkel a Projektovým fondem Art fond obce Brielle. Alphatrans sponzoroval a přepravoval umělecká díla (Transport byl pojištěn společností Van der Ent Topmovers)
Radek Dvořák
Sponzoři
Yvonne de Groot Kamerlingova rodina Verbeekova rodina Rodina Nieuwpoort Žáci ze studentské cesty 2015
Link - Fotoalbum:
Další informace - IDNEZ.CZ: ZDE
Foto Libor Honzarek