HBBC - Nadace Havlíčkův Brod Brielle Comité

Informace o HBBC

Informace

Výbor HBBC působí v městě Brielle (Brielle, Vierpolders a Zwartewaal) od let 1985-1986; jeho cílem je podpora přátelství mezi obyvateli Havlíčkova Brodu v České republice a obyvateli Brielle. Snaží se toho dosáhnout organizováním výměn a podporou kontaktů v různých oblastech.

Výměny a kontakty

Výměny a kontakty probíhají v mnoha oblastech již mnoho let: Výměny studentů mezi středními školami. Slavnosti 1. dubna: obyvatelé Havlíčkova Brodu slaví v Brielle osvobození od španělské nadvlády v historických oděvech z roku 1572. V květnu se zástupci Brielle účastní trhů řemesel a oslav osvobození v Havlíčkově Brodě. Tématické stáže a výměny. Výměny hudebníků. Umělecké výstavy v obou městech. Umělecké projekty: např. sousoší „Komunikace“ autora Radomíra Dvořáka na náměstí Havlíčkova Brodu v Brielle. Sportovní výměny; účast na sportovních hrách dětí a mládeže. Rozsvěcení vánočního stromu na náměstíčku Markt s doprovodným kulturním programem a vánočními trhy. Podívejte se také na:
Honza Schwarz (kovář)
Realizace „Komunikace“ Radka Dvořáka na Havlíčkův Brodplein (Brielle) v roce 2016.
Honza Schwarz (Kovář) a Radek Dvořák (Sochař) v Brielle 1. dubna
Představení FC Brielle in Brod
TOP
HBBC     Nadace Havlíčkův Brod Brielle Comité
TOP

Informace o HBBC

Informace

Výbor HBBC působí v městě Brielle (Brielle, Vierpolders a Zwartewaal) od let 1985-1986; jeho cílem je podpora přátelství mezi obyvateli Havlíčkova Brodu v České republice a obyvateli Brielle. Snaží se toho dosáhnout organizováním výměn a podporou kontaktů v různých oblastech.

Výměny a kontakty

Výměny a kontakty probíhají v mnoha oblastech již mnoho let: Výměny studentů mezi středními školami. Slavnosti 1. dubna: obyvatelé Havlíčkova Brodu slaví v Brielle osvobození od španělské nadvlády v historických oděvech z roku 1572. V květnu se zástupci Brielle účastní trhů řemesel a oslav osvobození v Havlíčkově Brodě. Tématické stáže a výměny. Výměny hudebníků. Umělecké výstavy v obou městech. Umělecké projekty: např. sousoší „Komunikace“ autora Radomíra Dvořáka na náměstí Havlíčkova Brodu v Brielle. Sportovní výměny; účast na sportovních hrách dětí a mládeže. Rozsvěcení vánočního stromu na náměstíčku Markt s doprovodným kulturním programem a vánočními trhy.
Honza Schwarz (kovář)
Realizace „Komunikace“ Radka Dvořáka na Havlíčkův Brodplein (Brielle) v roce 2016.
Honza Schwarz (Kovář) a Radek Dvořák (Sochař) v Brielle 1. dubna
Představení FC Brielle in Brod