HBBC - Nadace Havlíčkův Brod Brielle Comité
1948 Počátkem roku 1948 došlo na pokyn tehdejšího komunistického ministra vnitra k čistkám mezi veliteli ve Sboru národní bezpečnosti. Osm nekomunistických velitelů bylo vyhozeno. Na protest proti tomuto kroku podali demokratičtí ministři tehdejší vlády rezignaci. Jejich posty byly obsazeny loajálními komunisty. Komunisté tento puč nazvali Vítězný únor. Následovaly roky politického útisku. 1960 Vznik Československé socialistické republiky (ČSSR). Roku 1960 byla přijata socialistická ústava, kterou byl změněn název státu na Československá socialistická republika. 1968 Pražské jaro Roku 1968 došlo k částečnému uvolnění režimu, byla zrušena cenzura a občané začali kritizovat komunistické zřízení. Alexander Dubček nahradil ve stejném roce Antonína Novotného ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ. Ke zděšení komunistů se země stala liberálním bratrem uvnitř Varšavské smlouvy. Dne 27. června 1968 byl zveřejněn manifest „Dva tisíce slov“, který otevřeně kritizoval brzdící reformy KSČ. Rusko chtělo liberalizační snahy potlačit a proto v noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupila vojska Varšavské smlouvy na území ČSSR. Invaze se kromě Sovětské armády zúčastnila vojska Polské, Maďarské a Bulharské lidové republiky. Všechny protesty proti okupaci byly brutálně potlačeny. Na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti se v Praze dne 16. ledna 1969 upálil student Jan Palach, následován o několik dní později Janem Zajícem. Dne 17. dubna 1969 nahradil Sovětský svaz Dubčeka Gustávem Husákem. Následovalo období dalšího útlaku a tak zvané „normalizace společnosti“. 1985 Začátek partnerství Havlíčkův Brod – Brielle V říjnu 1984 započala diskuze mezi tehdejším starostou Cor de Ronde (†), radními města Brielle a velvyslancem ČSSR o možnosti partnerství mezi městy Havlíčkův Brod a Brielle. Červen 1985 - srpen 1986 V květnu 1985 poprvé navštívila Brielle oficiální delegace z Havlíčkova Brodu a v červnu téhož roku Havlíčkův Brod poprvé navštívili zástupci z Brielle. Poté byla tehdejšími starosty panem J. Doležalem a panem C. de Ronde podepsána dohoda o přátelství. O rok později byla v Brielle podepsána oficiální partnerská smlouva. Jednalo se o historicky první uzavřené české partnerství s městem ze západního bloku. „Železná opona“ tehdy ztěžovala organizaci výměnných pobytů - obstarávání víz a nutnost výměny peněz na českých hranicích. 1989 Sametová revoluce Protivládní občanské demonstrace v průběhu roku 1989 a studentská demonstrace 17. listopadu zahájily Sametovou revoluci a tím přispěly i k pádu komunismu v Československu. Následně vzniklo Občanské fórum jako reakce na brutální zásah policie proti studentské demonstraci na Národní třídě v Praze. Prvním neformálním vůdcem Občanského fóra byl Václav Havel. Po mnoha protestech byl komunistický režim svržen bez nutnosti vojenského zásahu. Dne 29. prosince byl Václav Havel zvolen parlamentem za nového prezidenta Československa. 1992 Rozdělení Československa Československo byl stát ve střední Evropě, který vznikl po rozpadu Rakousko-uherské monarchie po první světové válce. Nenásilným rozdělením Československa dne 1. ledna 1993 vznikly dva samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika. 1993 Eva Hora, první prezidentka a spoluzakladatelka Výboru Havlíčkův Brod-Brielle Committee (HBBC) a bývalý starosta Brielle Cor de Ronde obdrželi čestné občanství města Havlíčkův Brod. 2005 Rina van der Veen je jmenována čestnou občankou Havlíčkova Brodu, jako poděkování za mnohaletou práci a celkový přínos pro partnerství obou měst. 2015 Martin Kamerling je jmenován čestným občanem Havlíčkova Brodu, jako poděkování za mnohé přínosy v oblasti partnerství a za organizaci výměnných studijních pobytů po dobu neuvěřitelných třiceti let! Download: Zpráva - 30 let twinningu 2020 35 let partnerství mezi městy Havlíčkův Brod a Brielle
Unknown - Joke de Ronde - bývalý starosta Cor de Ronde (†) - bývalý starosta Jaroslav Dolezal
třetí zprava: Joke de Ronde sedmý zprava: Klaas Schipper čtvrtý zprava: Erik Molenaar druhý zleva: bývalý starosta Jaroslav Dolezal šestá zprava: Hetty Onnekink čtvrtý zleva: Eva Hora
TOP
1985
Thanks to Veronika Novotná for the translation into Czech

Politická situace a HBBC

HBBC     Nadace Havlíčkův Brod Brielle Comité

Politická situace a HBBC

TOP
třetí zprava: Joke de Ronde sedmý zprava: Klaas Schipper čtvrtý zprava: Erik Molenaar druhý zleva: bývalý starosta Dolezal šestá zprava: Hetty Onnekink čtvrtý zleva: Eva Horava
zleva doprava: Unknown Joke de Ronde bývalý starosta Cor de Ronde (†) bývalý starosta J. Dolezal
Brod 1985
1948 Počátkem roku 1948 došlo na pokyn tehdejšího komunistického ministra vnitra k čistkám mezi veliteli ve Sboru národní bezpečnosti. Osm nekomunistických velitelů bylo vyhozeno. Na protest proti tomuto kroku podali demokratičtí ministři tehdejší vlády rezignaci. Jejich posty byly obsazeny loajálními komunisty. Komunisté tento puč nazvali Vítězný únor. Následovaly roky politického útisku. 1960 Vznik Československé socialistické republiky (ČSSR). Roku 1960 byla přijata socialistická ústava, kterou byl změněn název státu na Československá socialistická republika. 1968 Pražské jaro Roku 1968 došlo k částečnému uvolnění režimu, byla zrušena cenzura a občané začali kritizovat komunistické zřízení. Alexander Dubček nahradil ve stejném roce Antonína Novotného ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ. Ke zděšení komunistů se země stala liberálním bratrem uvnitř Varšavské smlouvy. Dne 27. června 1968 byl zveřejněn manifest „Dva tisíce slov“, který otevřeně kritizoval brzdící reformy KSČ. Rusko chtělo liberalizační snahy potlačit a proto v noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupila vojska Varšavské smlouvy na území ČSSR. Invaze se kromě Sovětské armády zúčastnila vojska Polské, Maďarské a Bulharské lidové republiky. Všechny protesty proti okupaci byly brutálně potlačeny. Na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti se v Praze dne 16. ledna 1969 upálil student Jan Palach, následován o několik dní později Janem Zajícem. Dne 17. dubna 1969 nahradil Sovětský svaz Dubčeka Gustávem Husákem. Následovalo období dalšího útlaku a tak zvané „normalizace společnosti“. 1985 Začátek partnerství Havlíčkův Brod – Brielle V říjnu 1984 započala diskuze mezi tehdejším starostou Cor de Ronde (†), radními města Brielle a velvyslancem ČSSR o možnosti partnerství mezi městy Havlíčkův Brod a Brielle. Červen 1985 - srpen 1986 V květnu 1985 poprvé navštívila Brielle oficiální delegace z Havlíčkova Brodu a v červnu téhož roku Havlíčkův Brod poprvé navštívili zástupci z Brielle. Poté byla tehdejšími starosty panem J. Doležalem a panem C. de Ronde podepsána dohoda o přátelství. O rok později byla v Brielle podepsána oficiální partnerská smlouva. Jednalo se o historicky první uzavřené české partnerství s městem ze západního bloku. „Železná opona“ tehdy ztěžovala organizaci výměnných pobytů - obstarávání víz a nutnost výměny peněz na českých hranicích. 1989 Sametová revoluce Protivládní občanské demonstrace v průběhu roku 1989 a studentská demonstrace 17. listopadu zahájily Sametovou revoluci a tím přispěly i k pádu komunismu v Československu. Následně vzniklo Občanské fórum jako reakce na brutální zásah policie proti studentské demonstraci na Národní třídě v Praze. Prvním neformálním vůdcem Občanského fóra byl Václav Havel. Po mnoha protestech byl komunistický režim svržen bez nutnosti vojenského zásahu. Dne 29. prosince byl Václav Havel zvolen parlamentem za nového prezidenta Československa. 1992 Rozdělení Československa Československo byl stát ve střední Evropě, který vznikl po rozpadu Rakousko-uherské monarchie po první světové válce. Nenásilným rozdělením Československa dne 1. ledna 1993 vznikly dva samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika. 1993 Eva Hora, první prezidentka a spoluzakladatelka Výboru Havlíčkův Brod-Brielle Committee (HBBC) a bývalý starosta Brielle Cor de Ronde obdrželi čestné občanství města Havlíčkův Brod. 2005 Rina van der Veen je jmenována čestnou občankou Havlíčkova Brodu, jako poděkování za mnohaletou práci a celkový přínos pro partnerství obou měst. 2015 Martin Kamerling je jmenován čestným občanem Havlíčkova Brodu, jako poděkování za mnohé přínosy v oblasti partnerství a za organizaci výměnných studijních pobytů po dobu neuvěřitelných třiceti let! 2020 35 let partnerství mezi městy Havlíčkův Brod a Brielle
Thanks to Veronika Novotná for the translation into Czech